Muziekles PO

Muziek maakt slim!
Muziek maken is leuk, maar bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie én de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.

Uit hersenonderzoeken is gebleken, dat bij musicerende kinderen de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden raken dan bij niet-musicerende kinderen. Deze resultaten ontstaan, doordat muziek maken een positieve en stimulerende werking heeft op de neuronale verbindingen. De neuronen worden geactiveerd waardoor er minder afsterven en er betere verbindingen ontstaan.

Door haar pedagogische achtergrond met de PABO en de opleiding tot gespecialiseerd groepsleerkracht als ook haar opleiding tot koordirigent is Marleen altijd met veel plezier voor groepen bijven staan.

Projectmatig geeft Marleen muzieklessen op basisscholen aan diverse bouwen of groepen waarbij regelmatig in de lessen een ‘uitstapje’ wordt gemaakt naar drama en dans. De muzieklessen zijn vooral gericht op het samen leren zingen.

Met school toewerken naar een concert? Muzikaal aan een bepaald thema werken? Neem gerust contact op met Marleen.